Time and attendance systems

Het Triton tijdregistratiesysteem is het ideale instrument voor het beheer van de tijdregistratie van de medewerkers. Het registreren van de tijden gebeurt op een zeer eenvoudige wijze met behulp van een proximity badge of sleutelhanger. De personeelsverantwoordelijke heeft real-time toegang tot de informatie m.b.t. de tijdregistratie, aan- en afwezigheden en anomaliën van de werknemers . Dit levert een aanzienlijke tijdbesparing op bij het voorbereiden en verwerken van deze informatie ten behoeve van uw loonadministratie. Triton is een web-based systeem, het grote voordeel hiervan is dat er locaal geen software en upgrades geïnstalleerd dient te worden. Bovendien is de kost van het systeem perfect aangepast aan de noden van uw organisatie.

Time recorders

Nog steeds is de klassieke stempelklok, ook wel prikklok of tikklok genoemd, een hedendaags alternatief voor de steeds meer gebruikte softwaregestuurde tijdregistratiesystemen. Ons gamma bestaat uit 3 modellen geschikt voor een personeelsbezetting van enkele werknemers tot 200 werknemers. Optioneel is er een signaalmodule beschikbaar voor de koppeling van een bel of signaalhoorn om het begin en einde van de werktijden te melden. Afhankelijk van model berekent de stempelklok de dagtotalen en het maandtotaal.

Time & date stamps

Deze veelzijdige tijd- en datumstempelklok brengt nauwkeurigheid in uw administratie of atelier. In- en uitgaande documenten worden in een handomdraai voorzien van de juiste tijd en datum. Het uitrekenen van de productietijden wordt vereenvoudigd en de verschillende fazen van een productieproces worden overzichtelijk. Het samenvoegen van al deze elementen maakt het mogelijk het rendement van personeel en machines te meten alsook de werkelijke kostprijs van een product of een job na te gaan.

Time distribution

Wij bieden een compleet gamma moederklokken, NTP time servers, uurcentrales en schakelklokken voor het synchroniseren van analoge en digitale klokken, netwerken en specifeke apparatuur. Zowel de klassieke minuutimpuls als een intelligente tijdcode voor het synchroniseren van nevenklokken zijn beschikbaar. Ook zijn onze moederklokken uitgerust met schakelcontacten voor het schakelen van bellen, verlichting of andere apparatuur. De NTP time servers zorgen voor de tijdsynchronisatie van standaard netwerk applicaties maar evenzeer van eerder complexe netwerksystemen en installaties. Bovendien functioneren deze NTP servers ook als moederklok om digitale en analoge klokken te synchroniseren. Een uitgebreid gamma aan standaard en optionele interfaces zijn beschikbaar voor het aansturen en synchroniseren van diverse controle- en opname apparatuur. Typische toepassingen van onze uurdistributie oplossingen zijn te vinden in scholen, administraties, ziekenhuizen, spoorwegen, luchthavens, studio’s en diverse industrieën.

Analog and digital clocks

Door hun moderne vormgeving zijn onze analoge en digitale klokken geschikt voor zowel een kantoor- als een industrieomgeving. Ze worden aangewend in banken, burelen, industrie, openbare gebouwen, scholen, sporthallen, kortom overal waar exacte tijdsaanduiding onmisbaar is. Het gamma analoge en digitale klokken wordt gekenmerkt door een grote diversiteit qua afmetingen, uitvoeringen, design, technologie en prijs. We hebben klokken voor binnen- en buitenopstelling, voor speciale omgevingen zoals explosiegevaarlijke omgeving, voedingsindustrie, pharmaceutische industrie, operatiezalen enz… De nevenklokken worden gesynchroniseerd door de klassieke minuutimpuls of door een intelligente tijdcode (bv IRIG-B) afkomstig van de moederklok, ze kunnen draadloos aangestuurd worden door Wifi of door radiofrequentie 868Mhz. De NTP klokken worden via uw IT netwerk gesynchroniseerd. Ook autonome radiogestuurde DCF-77 klokken of GPS klokken behoren tot de mogelijkheden.

Round control systems

Onze rondecontrolesystemen zijn het ideale hulpmiddel voor bewakingsagenten, cipiers of techniekers om hun controleronden correct uit te voeren op bepaalde tijdstippen. Het volstaat om de leespen met proximity lezer voor het controlepunt te houden om dit punt in te lezen. Ofwel worden de data bewaard in de leespen en wordt deze achteraf uitgelezen en de data naar de software getransfereerd voor verdere verwerking en rapportage, ofwel worden de data in realtime naar het softwareplatform getransfereerd. Deze laatste oplossing biedt ook bijkomende mogelijkheden zoals het triggeren van alarmen of voice communicatie tussen de agent en de centrale. De software is geschikt voor het beheer van één of meerdere sites of klanten. Een basissysteem bestaat uit de leespen, het uitleesstation, de controlepunten en eventueel een evenementenmap voor het registreren van gebeurtenissen tijdens het lopen van de ronde.

New Triton Time and Attendance

English

Contact us